Reach Talent -verkkokaupan sopimusehdot

Sopimusosapuolet ja tarjottava palvelu

Reach Talent OÜ /Org.No.14656395), (Myyjä) hallinnoi verkkokauppaa (”Verkkokauppa”). Verkkokaupan kautta asiakas (”Asiakas”) voi ostaa palveluita.

1. Taustatietoja

1.1 Asiakkaan on annettava Myyjälle seuraavat henkilötiedot: etu-ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti.

1.2 Myyjä käsittelee Asiakkaan toimittamia henkilötietoja EU lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus-tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna Reach Talentin asiakaspalveluun. Yhteystiedot on mainittu kohdassa ”7. Yhteystiedot, asiakaspalvelu ja reklamaatiot”.

Tietosuojaseloste:  Löytyy tästä: rekisteri- ja tietosuojaseloste

2. Sopimukset ja tilaukset

2.1 Kauppatapahtuma alkaa, kun asiakas varaa myyjän kotisivulla olevasta kalenterista koulutusajan ja varauksessa mainitsee mistä koulutuksesta on kysymys. 

2.2.Asiakkaan on hyväksyttävä Yleiset Ehdot voidakseen tehdä tilauksen tai varauspyynnön Verkkokaupan kautta. Hyväksymällä Yleiset Ehdot Asiakas sitoutuu noudattamaan Yleisiä Ehtoja kokonaisuudessaan ja vahvistaa lukeneensa tiedot, jotka koskevat henkilötietoja ja evästeitä, ja hyväksyy niiden käytön Myyjän tietosuojakäytännön mukaisesti.

2.3 Myyjä vahvistaa tilauksen. Sopimus syntyy, kun Myyjä on vahvistanut Asiakkaan tilauksen ja Asiakas on
vastaanottanut tilausvahvistuksen. Maksu tapahtuu myyjän lähettämää laskua, maksulinkkiä tai sivulla olevaa maksupalvelua käyttäen. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus kunnes Myyjä on vahvistanut sen tai viimeistää 24h ennen sovittua palvelutapahtumaa. Jos tilaus peruutetaan, Myyjä palauttaa Asiakkaan tai hänen maksu-tai luottokorttiyhtiönsä tilaukseen liittyen suorittamat maksut.

2.4 Myyjällä on oikeus yksittäistapauksessa hylätä Asiakkaan tilaus (jos Asiakas on esim. antanut väärät henkilötiedot tai hänellä on merkintä luottotiedoissa).

2.5 Jos Asiakas tilaa koulutuksen, Asiakas voi tehdä tilauksen aikaisintaan 24 tuntia ennen koulutusta

3. Hinnat, kulut ja maksu

3.1 Verkkokaupassa annetut hinnat koskevat ainoastaan Verkkokaupan kautta tehtyjä tilauksia. Kaikki hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ja sisältävät arvonlisäveron. Tilaushetkellä ilmoitettu hinta on voimassa vain kyseisessä tilauksessa.

3.2 Asiakas voi maksaa ostoksensa Verkkokaupassa määritetyillä tavoilla. Asiakasta veloitetaan tilauksen yhteydessä. Myyjä pidättää itsellään oikeuden olla tarjoamatta kaikkia maksutapoja ja ehdottaa toista maksutapaa, jos Asiakkaan valitsema tapa ei jostain syystä toimi ostohetkellä.

3.3 Maksaminen tapahtuu kolmannen osapuolen (Maksekeskus) palvelussa luottokortilla tai verkkopankkimaksulla. Myyjä ei käsittele tai tallenna asiakkaan luottokorttitietoja.

3.4 Myyjä pidättää oikeuden tilauksen perumiseen selvien hintavirheiden perusteella. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen tai palvelun hinnoitteluvirhettä Verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta. Tällöin virheellinen hinta poikkeaa niin selkeästi oikeasta hinnasta, että Asiakkaan on tullut ymmärtää virheellisyys.

4. Toimitus

4.1 Palvelu toimitetaan asiakkaalle käyttäen internetissä toimivia neuvottelupalveluita kuten Skype, Facetime, Whatsup jne. Palvelu toimitetaan Asiakkaan toivomana ja Myyjän hyväksymänä ajankohtana.

4.2 Asiakas saa tilausvahvistuksen, jossa on vahvistettu valittu koulutus ajankohta ja kesto. Koulutuksessa käsitellään asiakkaan toivomaa aihetta

5. Peruuttamisoikeus

5.1. Varauksen peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa koulutus vuorokautta ennen koulutuksen alkua.

Jos Asiakas peruuttaa varauksen ajoissa, Asiakkaan maksama summa palautetaan Asiakkaalle. Myyjä maksaa summan takaisin ilman aiheetonta viivästystä, mutta kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona Myyjä vastaanotti Asiakkaan peruutusilmoituksen.

5.2 Jos Asiakas haluaa peruuttaa Verkkokaupan kautta tehdyn ostoksen, tulee hänen ennen peruutusajan päättymistä lähettää tästä selkeästi kertova sähköposti tilausvahvistuksessa mainitulle Myyjälle tai peruuttaa tilaus myyjän kotisivuilta kalenterin kautta. Myyjän sähköpostiosoite on ilmoitettu tilausvahvistuksessa. Viestissä Asiakkaan on ilmoitettava nimensä, osoitteensa ja muut asiaankuuluvat tiedot, kuten esim. tilauksen viite, tilauspäivämäärä, tilauksen vastaanottopäivä, laskunumero sekä tuotteen nimi.

6. Myyjän vastuu ja ylivoimainen este

6.1 Myyjä ei takaa Verkkokaupan keskeytyksetöntä ja virheetöntä toimintaa.

6.2 Myyjä vastaa tuottamuksellaan aiheuttamistaan välittömistä vahingoista ainoastaan asiakkaan maksamaan summaan asti. Myyjä ei kuitenkaan vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai vahingoista, joita Myyjä ei ole voinut kohtuudella ennakoida.

6.3 Myyjä ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat vapauttamisperusteen (force majeure) vuoksi. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Myyjä ei ole voinut ottaa huomioon ja joka on Myyjästä riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa

7. Yhteystiedot, asiakaspalvelu ja reklamaatiot

7.1. Myyjän yhteystiedot ovat Reach Talent OÜ, Narva Maantee 5, 10117 Tallinn, Estonia

7.2 Reklamaatiot Verkkokauppasovelluksen tai tilattujen tuotteiden ja palvelujen puutteellisuudesta ja virheistä tai sen yhteydessä aiheutuneista vahingoista on ilmoitettava heti havaitsemishetkellä tai viimeistään silloin, kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita puute, virhe tai vahinko. Jos Asiakkaan ja Finavian välistä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian
kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan www.kuluttajaneuvonta.fi .

Kuluttaja voi halutessaan saattaa asian käsiteltäväksi myös suoraan EU-komission riidanratkaisusivuston (ODR) välityksellä osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr .

7.3 Näihin Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Eestin lakia. Näistä Yleisistä Ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on asuinpaikka. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

8. Muut ehdot

Myyjällä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Asiakkaan ostoihin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja